brubiphecby

מערכת מובנת של עידוד עובדים. בונוסים של עובדים מלקוחות מורידים את עצמם באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל שירותי נערות ליווי – הפוך עובדים למשרה הגונה עם רווחים טובים, ולקוחות מעוניינים נותנים שירותים באופן בלעדי באיכות טובה יותר. באופן בלעדי גישה זו מספקת את ההזדמנות ליצור שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לילדות דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק בהוראת העובד, מכיוון שתשלום עבור דיור נופל על כתפיה של הילדה. העלות המשוערת של דירה יומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.