rinbeigreenin

עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר דירות נוחות לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע רק על רצונותיה של הילדה, מכיוון שהתשלום עבור ההסדר מתרחש בדיוק בעלויות הדגם. מחיר מוערך להרשאות נדל"ן בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. עובדים משאירים מתנות מלקוחות לעצמם. משימת עדיפות של חברת הליווי ישראל נערות ליווי במרכז – הפוך בנות עבודה הגונה עם הכנסה רצינית, ולקוחות מעוניינים הופכים שירותים ישירות לנכס הטוב ביותר. שיטה זו היא שמספקת כוחות לבצע שיתוף פעולה ממושך, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.