viitiverxy

עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת תנאים נוחים לעובדים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע על העובד הגולה, מכיוון שהתשלום עבור הדיור נופל על יתרת העובד. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל הוא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. בונוסים מלקוחות הבנות לוקחים באופן אישי לעצמם. המשימה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל דירות דיסקרטיות קריות – הפוך בנות עבודה הגונה עם רווחים טובים, ולתת ללקוחות שלנו לתת שירותים ישירות נכס טוב יותר. גישה זו היא שמספקת את ההזדמנות לפתח שותפות ארוכה, אשר תהפוך לרווחית עבור העובדים והלקוחות שלנו.