visriacentran

מערכת גארבון של פרמיות עובדים. העובד משאיר בונוסים מלקוחות באופן אישי. משימת העדיפות של סוכנות ישראל דירות דיסקרטיות קריות – הפוך את הבנות לתעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה כבדת משקל, וגברים מעוניינים להפוך את השירותים באופן בלעדי לנכס הטוב ביותר. רק גישה זו מספקת כוחות לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה לשווא עבור בנות וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי רק בסדרו של העובד, מכיוון שעלות הדיור נופלת בדיוק במאזן העובד. העלות המשוערת של השכרה יומית של נדל"ן בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.