vahoorensi

מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. עובדים באופן אישי לוקחים תשלום מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי שירותי נערות ליווי – לספק לבנות עבודה טובה עם רווחים טובים, והגברים שלנו הופכים שירותים באופן בלעדי לנכס טוב יותר. רק שיטה זו מספקת הזדמנות לעשות שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לבנות והן ללקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי רק בבקשת העובד, מכיוון שתשלום עבור שכר דירה הוא רק על כתפי הדגם. העלות המשוערת של דירות יומיות בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.